Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz FUNDACJI POMOCY DZIECIOM DAR SERCA

 1. Strona internetowa https://www.dar-serca.pl jest prowadzona przez Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca z siedzibą:
  ul. Wrocławska 1
  91-052 Łódź
  KRS: 0000017864
  NIP: 7282404283
  REGON: 472895020
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU GPO (https://www.payu.pl)
 3. Dokonywanie płatności możliwe jest w polskich złotych.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej Darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. CDD nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU S.A.
 6. Przekierowanie do serwisu PayU następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie CDD https://www.dar-serca.pl. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez PayU;
  • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 8. CDD przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.
 9. Użytkownik serwisu PayU może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności PayU można składać w formie:
  • Pisemnej rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
  • Ustnej telefonicznie na numer: +48 61 628 45 05 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayU
  • Elektronicznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: pomoc@payu.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.payu.pl
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.